پروژه ها

 1. فرزاد یزدانی، طراحی و ساخت شارژر خودرو برقی متصل به شبکه با بازده بالا و قابلیت اصلاح ضریب توان، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، 1393
 2. محمد آمره، طراحی و ساخت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه بدون ترانسفرمر با قابلیت حذف جریان های نشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پاييز 1393
 3. حامد ولي پور، راه انداز چراغ LED متصل به شبکه با بازده و طول عمر زیاد، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. تابستان 1393
 4. عباس كميجاني، طراحی بهینه سیستم های ذخیره ساز انرژی ترکیبی در سیستم های حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. تابستان 1393
 5. مسيح خدابنده، ‌ارائه ساختار و کنترل مناسب برای اجزاء اصلی یک مبدل AC به AC مستقیم، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. تابستان 1393
 6. محمد حیدری، طراحی سیستم های ذخیره ساز ترکیبی برای سیستم حمل ونقل ریلی الکتریکی شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پاییز 1392
 7.  ایوب بلادر، طراحی اینورتر چند سطحی ولتاژ متوسط از نوع پل های H متوالی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. تابستان 1392
 8.  مسعود یزدانیان، طراحی بهینه ماشین سنکرون ابررسانا با سرعت کم، رساله دکتری مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریفـ تابستان 1392
 9.  سجاد توحیدی، بررسي و بهبود رفتار ديناميکي ژنراتور القايي دوتحريکه بدون جاروبک در توربينهاي بادي، رساله دکتری مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پاییز 1391 (استاد همکار)
 10.  محمود شهبازی، مقاوم سازی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در برابر خطای مبدل، رساله دکتری مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پاییز 1391
 11.  جواد بابایی، طراحی و ساخت مبدل DC به AC با بازده زیاد برای محدوده وسیع توان خروجی برای استفاده در سیستمهای برق خورشیدی، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پاییز 1391
 12.  محمود حنیفی، صرفه جویی انرژی در سیستم حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری(مترو) با استفاده از سیستم ذخیره ساز متحرک، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. زمستان 1390
 13.  پدرام الهامی نیا، طراحی بهينه مدار مغناطيسی موتور ابررسانای سنکرون، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پاییز 1390