افراد

    
Associate Professorسرپرست آزمایشگاه
دکتر محمدرضا ذوالقدریM.R.Zolghadr
Associate Professorهمکار اصلی
دکتر زهرا نصیری قیداری

همکاران

اطلاعات فردیموضوع پروژهمقطعاسامی 
دانشجوی دکترینگار نوروزیNegar-Noroozi
خودرو برقیدانشجوی دکتریفرزاد یزدانیFarzad-Yazdani
ریزالورهای رتور سیم پیچی شدهدانشجوی دکتریرامین علیپور سرابی
دانشجوی دکتریمحسن اصانلو
دانشجوی دکتریحمید صانعی
ریزالورهای دیسکیدانشجوی کارشناسی ارشدفاطمه ابوالقاسمی
مبدل های مقاوم در برابر خطادانشجوی کارشناسی ارشدامیرعلی داوودی
ریزالور خطیدانشجوی کارشناسی ارشدمحمد بهاری
مبدل‎های DC-DCدانشجوی کارشناسی ارشددانیال صادقپور
اینورترهای خورشیدیدانشجوی کارشناسی ارشدعلیرضا برمکی
تشخیص خطا در ریزالورهادانشجوی کارشناسی ارشدحامد لاسجردی
دانشجوی کارشناسی ارشدسعید حاج محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشدعلی فرهادی

 

فارغ التحصیلان

اطلاعات فردیمقطعاسامی 
پسا دکتریمحمود شهبازیMahmoud-Shahbazi
شبیه سازی بهنگام با FPGAکارشناسی ارشد 1393-1395محسن رضایتیMohsen
کارشناسی ارشد، 1390-1392محمد حیدریm-heydari
کارشناسی ارشد، 1390-1392ایوب بلادرayyoob
کارشناسی ارشد، 1387-1389علی قاضی مقدمa-gh-moghadam
دکتری، 1387-1391سجاد توحیدیtohidi
کارشناسی ارشد، 1389-1391محمد جواد بابایی زارچm-javad-babaie
کارشناسی ارشد، 1387-1389مختار یعقوبیyaghubi
کارشناسی ارشد، 1389-1391بهزاد اسمعیل نژاد مقدمmoghadam
کارشناسی ارشد، 1389-1391سیدمیلاد ابراهیمیebrahimi
دکترا، 1386-1391محمد ناصر هاشم نیاhashem-nia
کارشناسی ارشد، 1388-1390محمود حنیفیoct14
اینورتر خورشیدیکارشناسی ارشدمحمد آمرهMohammad-Amereh
مدلسازي و كنترل هايبريد مبدلهاي تشدیدیدکتراحمید افشنگHamid-Afshang
مبدلهای مقاوم در برابر خطادکتراسعید عونیsaeed_ouni
MMCدکتراسعید حق نظریSaeed-Haghnazari
راه انداز چراغهای LEDکارشناسی ارشدحامد ولی پورhamed-valipour
حمل و نقل ریلی الکتریکیکارشناسی ارشدعباس کمیجانیAbbas-Komeijani
مبدل AC/AC مستقیمکارشناسی ارشدمسیح خدابندهMasih-Khodabandeh
شبیه سازی بهنگام با FPGAکارشناسی ارشدمرتضی رضایی لاریجانیMRZL
مبدل های مقاوم در برابر خطا(MMC)کارشناسی ارشدحسین کاظمیHossein-Kazemi
انتقال بی سیم تواندکتراعادل مرادیAdel-Moradi
کنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دایم داراي کوپلينگ انعطاف‏پذیر کارشناسی ارشدمحمدرضا ریاحیMohammad-Riahi
کارشناسی ارشدمنوچهر فتحیno-image1
مبدل الکترونيک قدرت براي ژنراتورهاي بادی سنکرون آهنرباي دايم کوچک کارشناسی ارشدسیدقاسم رضازادهSeyyed-Ghasem-Rezazadeh
طراحی ژنراتور بادی با شار معکوس شوندهکارشناسی ارشدمجید قاسمیانMajid-Ghasemian
طراحی و ساخت ریزالور خطی رلوکتانس متغیرکارشناسی ارشداحمد دانیار
طراحی و ساخت ژنراتور آهنربای دائم ورنیر برای کاربرد انرژی بادکارشناسی ارشدمهرج قدس