امکانات

آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی در کنار نیروی انسانی مجرب و کارامد خود که سرمایه اصلی آزمایشگاه می باشند مجهز به تجهیزات لازم برای تحقیق در زمینه الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی می باشد. بعضی از این تجهیزات عبارتند از:

  • سرو موتور سنکرون و آسنکرون به همراه محرکه آنها قابل كنترل با DSP
  • انواع ماشينهاي الكتريكي شامل ماشين القائي، سنكرون، DC و SR
  • اینورتر 10kVA
  • دينامومتر
  • بردهاي  DSP و FPGA به همراه بردهای جانبی اندازه گیری جریان و ولتاژ
  • اسیلوسکوپ قابل حمل
  • اسیلوسکوپ حافظه دار
  • پروب جریان
  • تقویت کننده ایزوله چهار کاناله
  • هویه SMD و …

چند عکس و توضیحاتی در مورد تجهیزات به صورت کلی نظیر اسیلوسکوپهای دیجیتال، اینورتر، پروبهای جریان، تقویت کننده ایزوله ، بردهای DSP  و FPGAو هویه های SMD و درایور LENZE و سرو موتورها و …