ارائه مقالات در PEDST2017

همکاران آزمایشگاه، 3 مقاله با عناوین زیر را در کنفرانس PEDSTC2017  که در تاریخ 27 و 28 بهمن ماه، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ارائه نمودند.

_

1) Mohsen Rezayati and Mohammad Reza Zolghadri, “Optimal Down Sampling for ADC-Based Real-Time Simulation of Basic Power Electronic Converters,” International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDST2017), 14-16 Feb., Mashhad, Iran.

2) Negar Noroozi, Mohammad Reza Zolghadri and Mokhtar Yaghoubi, “Reduced Common-Mode Voltage in Z-Source Inverters,” International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDST2017), 14-16 Feb., Mashhad, Iran.

3) Farzad Yazdani and Mohammadreza Zolghadri, “Design of Dual Active Bridge Isolated Bi-directional DC Converter Based on Current Stress Optimization,” International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDST2017), 14-16 Feb., Mashhad, Iran.

 _

Posted in دسته‌بندی نشده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *