بازديد دكتر ذوالقدري از دانشگاه چالمرز در راستاي همكاري پژوهشي با گروه مهندسي قدرت دانشگاه چالمرز براي پروژه ايستگاه شارژ سريع اتوبوس برقي

آقاي دكتر ذوالقدري بعنوان سرپرست تيم همكار دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف در پروژه  ايستگاه شارژ سريع اتوبوس برقي دانشگاه چالمرز بازديدي 5 روزه از دانشگاه چالمرز داشتند (از 95/06/22 الی 95/06/28). در اين مدت ايشان ضمن بازديد از دانشگاه چالمرز و امكانات و آزمايشگاههاي گروه مهندسي قدرت طي جلساتي كه با مسئولين گروه قدرت داشتند آمادگي دانشگاه صنعتي شريف و تيم پژوهشي خود براي همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي ملي و بين المللي را اعلام نمودند. ايشان در جلسه اي با حضور مدير گروه قدرت و بعضي از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران گروه مهندسي قدرت دانشگاه چالمرز، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي برق و گروه قدرت  را معرفي نمودند. در همين مدت ايشان يك سخنراني  با عنوان عنوان “سيستم ذخيره ساز تركيبي بر اساس ابر خازن براي سيستمهاي حمل نقل ريلي شهري” به دعوت قطب علمي خودروهاي برقي و تركيبي سوئد در دانشگاه چالمرز ارائه نمودند.

Posted in دسته‌بندی نشده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *