ارائه مقالات در PEDSTC2016

همکاران آزمایشگاه، 2 مقاله با عناوین زیر را در کنفرانس PEDSTC2016  که در تاریخ 28 و 29 بهمن در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، ارائه نمودند.

1) F. Yazdani, F. Tahami, “Zerovoltage-transition with dual resonant tank for bridgeless boost PFC rectifier with low current stress,” International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2016), IEEE conference. Tehran, Iran.

2) M. Rezaei Larijani, M.R. Zolghadri, M. Shahbazi,​​​​​ “Design and Implementation of an FPGA-based Real-Time Simulator for H-Bridge Converter,” International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2016), IEEE conference. Tehran, Iran.

Posted in دسته‌بندی نشده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *