شرکت آقایان دکتر ذوالقدری و دکتر تهامی در کنفرانس IECON2015

آقایان دکتر ذوالقدری و دکتر تهامی در کنفرانس IECON2015 که در تاریخ 9-12 نوامبر در یوکوهامای ژاپن برگزار شد، شرکت کردند.

ایشان ضمن شرکت در این کنفرانس، مقالات زیر را نیز ارائه نمودند :

1.Saeed Haghnazari, Mahmoud Shahbazi, Mohammad Reza Zolghadri,”A New Fault Detection Method for Modular Multilevel Converter Semiconductor Power Switches”.

2.Saeed Haghnazari, Mohammad Reza Zolghadri . “A Novel Voltage Measurement Technique for Modular Multilevel Converter Capacitors”.

3.Saeed Ouni, Andres Ulloa Schmeisser, MohammadReza Zolghadri, Hashem Oraee, Jose Rodriguez, Pablo Lezana, “A Decision Algorithm to Select the Proper Control for a Cascaded Multilevel Inverter Under Faulty Conditions”.

4.M. R. Riahi, B. Esmaeilnejad, F. Tahami, “Speed Control of Servo Drives with a Flexible Couplings Using a Modified Luenberger Observer”.

5.H. Nademi, F. Tahami, “A Predictive Control of a Turbocharged Diesel Engine for Exhaust Emission Mitigation”.

Posted in دسته‌بندی نشده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *