3
2
1
6

به صفحه آزمایشگاه محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف خوش آمدید.

آزمایشگاه محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت محلی برای تحقیق و توسعه دانش در زمینه سیستمهای پردازش انرژی الکتریکی با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت می باشد. دامنه کاربرد این سیستمها بسیار وسیع و شامل سیستمهای انرژیهای تجدید پذیر نظیر بادو خورشید ، انواع خودروهای برقی، سیستمهای توزیع، منابع تغذیه انواع تجهیزات الکترونیکی و محرکه موتورهای الکتریکی و بسیاری موارد دیگر می باشد.

برای مطالعه بیشتر به مقالات و پروژه ها مراجعه نمایید.